REVAlution Center

Een uniek concept!
Efro logo's

REVAlutioncenter

Wanneer bewegen plots niet meer vanzelfsprekend is, beseffen we pas ten volle hoe belangrijk dit eigenlijk is. Een fysieke beperking mag deze nood aan bewegen niet verhinderen. Bewegen is immers een essentieel gegeven om tot een optimale levenskwaliteit te komen.

In het To Walk Again REVAlution Center willen we personen met een fysieke beperking maximaal motiveren en ondersteunen om bewegen (terug) deel te laten uitmaken van hun dagelijks leven. We streven hierin verder te gaan dan de klassieke revalidatie vandaag reikt.

Een uniek concept:

Wij bieden een stimulerend REVAlution aanbod op maat, gebruik makend van de nieuwste technologieën en onder deskundige begeleiding.
Hierbij staan de persoon, de medisch-wetenschappelijke achtergrond en de implementatie van innovatieve ontwikkelingen centraal.

About

To Walk Again

To Walk Again bestaat uit 2 specifieke werkingen die weliswaar ook samen sporen.

Enerzijds is er het sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen. Denken we maar aan de sportdagen, sportkampen en fitness.

Anderzijds is er voor volwassenen ook de REVAlution. Dit is het bijzonder revalidatieconcept van TWA. Dit is gebaseerd op innovatieve en hoogtechnologische apparatuur om mensen verder te laten revalideren na de klassieke revalidatie. TWA REVAlution vertrekt vanuit het geloof dat mensen met een verlamming grotendeels kunnen herstellen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er herstel mogelijk is van de hersenfuncties en ook de spierkracht.

In dit concept gaan revalidatie en sporten uiteraard hand in hand. Op die manier worden mensen uit de revalidatie aangespoord om deel te nemen aan de activiteiten uit het sportaanbod! Omdat sporten en bewegen de sleutel is tot een actief en gelukkig leven!

Meer weten?