Dit is het REVAlution center!

Het REVAlution Center vormt de directe link tussen therapie, technologie en onderzoek. De meest recente ontwikkelingen op vlak van gangrevalidatie, neurologische revalidatie en revalidatie na amputatie worden ingezet in therapie waarbij we samenwerken met verschillende (inter) nationale onderzoekspartners om de wetenschappelijke evidentie continu te optimaliseren.
De wisselwerking tussen deze 3 pijlers maakt TWA een onbeperkt innovatief centrum, uniek in zijn soort.

Therapie – Technologie – Onderzoek

Wil jij meer weten over deze onderdelen?

Therapie

Meer Weten?

Technologie

Meer Weten?

Onderzoek

Meer weten?

Marc en Wout en Sarah

Marc Herremans is en blijft het boegbeeld van TWA. Hij is de oprichter maar vooral ook de bezieler van iedereen die met verlamming wordt geconfronteerd bij de geboorte, na een ongeval of zware operatie. Hij toont met woord en daad dat je zoveel mogelijk moet proberen om uit die rolstoel te komen. Je lichaam kan je ook met een fysieke beperking blijven ontwikkelen. Die fysieke inspanning door te sporten, te bewegen en te revalideren geeft een mens nadien ook energie, schenkt een mens vertrouwen in zijn kunnen en zorgt ervoor dat die op een positievere manier in het leven staan. Marc kan getuigen hoeveel tegenslag een mens kan hebben en hoe je daarmee op een menswaardige manier kan omgaan. Zijn voorbeeld spreekt vele mensen aan om hetzelfde te doen!

Wout en Sarah voelen zich aangesproken door de inzet en de overtuiging van onze sporters. Wout weet ook uit ervaring wat het is om geluisterd te zitten aan krukken of om de mobiliteit kwijt te geraken. Vanuit die ervaring kan hij zich inbeelden hoe zwaar het moet zijn om dagelijks om te gaan met het leven in een rolstoel. Hij heeft dan ook veel bewondering voor de moed en het doorzettingsvermogen van onze bezoekers en wil dat op een actieve manier ondersteunen. Sarah wil daarbij niet vanop de zijlijn toekijken. Zij deelt de passie van Wout voor alles wat met TWA te maken heeft en in het bijzonder die unieke en innovatieve revalidatie. Daarom zijn ze ook overtuigde ‘peter’ en ‘meter’ van TWA REVAlution en willen ze de boodschap mee uitdragen!