Neurologische aandoeningen

De neurologische revalidatie richt zich op het functioneel herstel na een aandoening van hersenen en ruggenmerg, zenuwen en spieren.

Personen die te maken kregen met een plots neurologisch letsel (vb.: hersenbloeding, perifere zenuwuitval, …) of met een progressieve neurologische aandoening (vb.: multiple sclerosis, …) kunnen baat hebben bij een intensief trainingsprogramma.

Personen die te maken krijgen met een plots neurologisch letsel volgen vaak een intensieve acute revalidatie, maar ook na deze revalidatie heeft dit letsel blijvende impact op alledaagse functionaliteit. Ook personen met andere neurologische aandoeningen hebben nood aan een onderbouwde, specifieke begeleiding met zicht op het behoud/verbetering van functionaliteit op langere termijn.