Therapie

Doelgerichte oefentherapie op maat van elke patiënt wordt mogelijk door de unieke combinatie van excellerende deskundigheid van het therapeutenteam en de onbeperkt innovatieve mogelijkheden binnen een zeer vooruitstrevende uitrusting in onze apparatuur.

Specialisatie:

Onze aanpak:

Binnen het therapieconcept staat de patiënt altijd centraal. Open communicatie en het duidelijk stellen van doelstellingen en verwachtingen staan hier centraal.

We streven naar een werking waarin medische evidentie direct vertaald wordt naar concrete therapie en waar de meest recente ontwikkelingen en technologieën onmiddellijk geïmplementeerd worden in de therapie.

Interesse in onze therapie?

Om deze patiëntgerichte, onderbouwde en innovatieve manier van werken te kunnen toepassen, doorloopt iedereen die interesse heeft in onze therapie volgende procedure:

1.Aanmelding

Meld je hier of mail naar revalution@towalkagain.be

2.Intake

In een eerste intake-gesprek wordt de huidige conditie geëvalueerd en worden individuele doelstellingen gesteld. Hieruit wordt de basis voor een onderbouwd, individueel programma uitgewerkt.

3.Evaluatie

Concrete, objectieve evaluaties helpen ons de diagnose en vraagstelling te verfijnen. Via moderne analyses en meetprocedures maken we een uitgebreide diagnose van de beperking en vraagstelling. Het meten van de huidige toestand, maakt het mogelijk om later een objectieve evaluatie van progressie te maken en zo therapieplan en -doelstellingen te optimaliseren.

Onderzoek

4.Therapie

Maximale begeleiding door onze hoogopgeleide therapeuten, gebruik makend van innovatieve therapievormen en hulpmiddelen binnen een motiverende en uitdagende omgeving, zorgt ervoor dat we in onze therapie tot het uiterste kunnen gaan en samen grenzen kunnen verleggen.

Klik  hier voor meer info over onze mogelijkheden voor:

    • Personen met een dwarslaesie (Link naar dwarslaesie)
    • Personen met een neurologische aandoeningen (hersenbloeding, verlamming, …) (Link naar neurologische aandoeningen)
    • Personen met een amputatie (Link naar amputatie)

5.Einde therapie-periode

Op het einde van een therapie-periode analyseren we de progressies en evalueren we de bereikte doelstellingen met de patiënt.

Om de continuïteit en het bestendigen van de gemaakte progressies maximaal te garanderen worden verdere stappen en adviezen besproken.